บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ธันวาคม, 2022

ขั้นตอน เช็กราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566/2567 ด้วยตัวเอง

รูปภาพ
   การเช็กราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 จากกรมธนารักษ์ ต้องทำอย่างไร    กรมธนารักษ์ประกาศเริ่มใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใหม่ตั้งแต่ 1 มราคม 2566 เป็นต้นไป โดยราคาประเมินที่ดินมีอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาเพิ่มขึ้น เฉลี่ยทั้งประเทศประมาณร้อยละ 8.93 และราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณร้อยละ 6.21   ติดต่อพาดูที่เป็นนายหน้าคลิกที่นี่    สำหรับปีภาษี 2566 จะใช้ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอบบัญชี พ.ศ. 2566-2569 ไปใช้เป็นฐานในการคำนวณภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ซึ่งจากข้อมูลที่ผ่านมามีจำนวนการจดทะเบียนซื้อขายเฉลี่ยปีละประมาณ 7 ล้านแปลง คิดเป็นร้อยละ 20 จากจำนวนแปลงที่ดินทั้งหมด และราคาดังกล่าวยังนำไปใช้ในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง      ซึ่งหากประชาชนที่เป็นเจ้าของที่ดินใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นเกษตรกรรมหรือเป็นที่อยู่อาศัย (บ้านหลังหลัก) มีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท จะได้รับการยกเว้นภาษี    ซึ่งถือว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบ แต่จะได้รับผลกระทบกับประชาชนผู้ที่ถือครองที่ดินที่มีจำนวนมาก แ

ขายที่ดินวิวภูเขาต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ไร่ละ360,000บาท สายด่วน : 0954505233 โทรและไอดีไลน์ เฮียหนุ่ม

รูปภาพ
ที่ดินวิวเขาและทุ่งนาโครงการ 10 (โฉนดคุฑแดง)  แบ่งแปลงละ2ไร่ ไร่ละ360,000บาท พร้อมล้อมรั้วลวดหนามฟรี น้ำ-ไฟฟ้ามีทุกแปลง ถนนสาธารณะกว้าง8เมตร  ที่ตั้ง : ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี  สายด่วน : 0954505233 โทรและไอดีไลน์ เฮียหนุ่ม ผู้จัดโครงการที่10และตลอดไป   นิสัยน่าคบ สปอตสุพรรณบุรี   ตำบล นิคมกระเสียว  14.862249, 99.533278 https://goo.gl/maps/jp9pe3Zjn8Yy1Jo88 Street View - Google Maps :   https://goo.gl/maps/iUyXDt2qwyhtgBMK8