บทความ

ที่ดินแบ่งขายตำบลพุบอน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี วิวภูเขาใกล้เมือง ใกล้ชุมชน ทำสวนก็ได้ ทำไร่ก็ดี หรือจะใช้ชีวิตหลังเกษียณ ทำเกษตรแบบผสมผสานก็เหมาะโฉนดครุฑแดงพร้อมโอน (นส4จ.)