บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ กะละมังเลี้ยงด้วง

ขายคอนโดเลี้ยงด้วงสาคู,กะละมังเลี้ยงด้วง,ด้วงสาคู,เลี้ยงด้วงสาคู,วิธีเลี้ยงด้วงสาคู,การล้างท้องด้วงสาคู,ด้วงสาคูราคา, การเลี้ยงด้วงสาคู,เลี้ยงด้วงมะพร้าว,วิธีเลี้ยงด้วงมะพร้าว,ด้วงมะพร้าวราคา,การเลี้ยงด้วงมะพร้าว, วิธีเลี้ยงด้วง,เลี้ยงด้วงสาคูด้วยกาบมะพร้าว,วิธีการเลี้ยงด้วงสาคู,ราคาด้วงสาคู,เลี้ยงด้วงมะพร้าวpantip, อาหารด้วงสาคู,หาตลาดขายด้วงสาคู,การเลี้ยงด้วง,ด้วงสาคูขายที่ไหน,ตัวด้วงสาคู,อาหารด้วงมะพร้าว, การเลี้ยงด้วงมะพร้าวกะละมัง,วิธีเลี้ยงหนอนด้วง,เพาะด้วงสาคู,วิธีเลี้ยงตัวด้วง,วิธีเพาะด้วงสาคู,ตลาดขายด้วงสาคู

รูปภาพ
ด้วงสาคู เป็นแมลงกินได้ที่มาแรง มีการเพาะเลี้ยงกันมากในแถบจังหวัดภาคใต้ เป็นที่นิยมบริโภคทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เนื่องจากสามารถเพาะเลี้ยงง่าย เจริญเติบโตเร็ว ไม่ต้องดูแลเอาใจใส่มาก ขนาดของตัวหนอนค่อนข้างโต มีน้ำหนัก ขายได้ราคาดี เป็นแมลงเศรษฐกิจ ที่น่าสนใจทั้งในด้านการเพาะเลี้ยง ซึ่งมีวงจรชีวิตสั้นและนำไปบริโภคเช่นเดียวกับแมลงชนิดอื่นๆ สำหรับด้วงสาคู หรือ ด้วงลาน มีชื่อวิทยาศาสตร์ Rhynchophorus ferrugineus Oliver วงศ์ Curculionidae อันดับ Coleoptera เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งจำพวกแมลงที่มีชื่อเรียกว่า ด้วงงวง ด้วงไฟ ด้วงมะพร้าว ทางภาคใต้เรียกว่า ด้วงสาคู หรือด้วงลาน ลักษณะตัวเต็มวัย ด้วงสาคูตัวเต็มวัยจะมีขนาดตัวยาวประมาณ 2.2-3.5 เซนติเมตร สีน้ำตาลอมส้ม หรือสีน้ำตาลปนดำ ปากยาวบอบบาง มีงวงโค้ง มีจุดแต้มสีน้ำตาลแต้มกระจายบริเวณด้านบนของอกปล้องแรก ซึ่งจุดแต้มนี้มีหลายรูปแบบ ปีกคู่หน้ามีริ้วรอยเป็นเส้นๆ ตามความยาวของปีก ปีกคลุมไม่มิดส่วนปลายท้อง ตัวผู้ และตัวเมียมีความแตกต่างกัน โดยที่ตัวผู้จะมีขนมองเห็นได้ชัดเจน และมีลักษณะเป็นแนวบริเวณส่วนกลางตามความยาวของงวง ทั้งนี้ รูปแบบการเลี้ยงด้วงสาคูในปัจ